28. REDNA SKUPŠČINA ŠKLABa – KLUBa ZASAVSKIH ŠTUDENTOV

Zadeva: Vabilo na redno skupščino ŠKLAB-a

Študentski zdravo!

S K L I C U J E M

28. skupščino ŠKLABa – kluba zasavskih študentov, ki bo v petek, 12.10.2018 ob 19. uri v prostorih ŠKLABa – kluba zasavskih študentov, na Cesti zmage 7.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda

2. spremembe statuta
3. Potrditev volilne komisije
4. Predstavitev kandidatov
5. Volitve v organe kluba
6. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
7. Volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS
8. Podelitev častnega članstva
9. Razno

Pričakujem tvojo točno in zanesljivo udeležbo.

Žiga Potočnik, predsednik Janez Medvešek, sekretar


razpis_za_svetnika_sveta_sols_2018
razpis_za_svetnika_sveta_zveze_skis_2018
kandidatura_obrazec_svetnik_sols_2018

 

Zadeva: Razpis volitev za svetnika v Svetu ŠOLS – študentske organizacije lokalnih skupnosti

Študentski zdravo!

ŠKLAB, klub zasavskih študentov, razpisuje volitve za svetnika v Svetu ŠOLS:

Kandidatura mora vsebovati:
ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidaturo za svetnika je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: ŠKLAB – klub zasavskih študentov, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »volilna komisija«
Kandidature je potrebno oddati najkasneje do 29.10.2018.

Volitve svetnika kluba v Svet ŠOLS bodo potekale v okviru letne skupščine, ki bo v soboto, 12.10.2018 ob 19. uri v prostorih ŠKLABa – kluba zasavskih študentov na Cesti zmage 7.